Κλασικές
Μέθοδοι

Οι κλασικές “ανοιχτές” αγγειοχειρουργικές μέθοδοι είναι αυτές που εξέλιξαν και καθιέρωσαν την ειδικότητα της αγγειοχειρουργικής και είναι αυτές με τις οποίες κατά βάση συγκρίνονται όλες οι καινούργιες μέθοδοι που κάνουν την εμφάνισή τους καθώς η ιατρική και η τεχνολογία εξελίσσονται. Γενικά η εφαρμογή τους δεν είναι ποτέ λανθασμένη ή παρωχημένη όταν υπάρχει η σωστή ένδειξη, αλλά το πεδίο εφαρμογής τους έχει πλέον περιοριστεί και ουσιαστικά ταυτίζεται με το πεδίο αντενδείξεων των ενδοαυλικών μεθόδων. Με πιο απλά λόγια, όταν δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μια ενδοαυλική λύση (stent ή μπαλονάκι), το ανοιχτό χειρουργείο είναι σχεδόν πάντα τεχνικά δυνατό, αν η επικινδυνότητά του είναι λελογισμένη και τα βιολογικά αποθέματα του ασθενούς το επιτρέπουν.

Περισσότερα

Οι ενδοαυλικές χειρουργικές μέθοδοι (γνωστές στην καθομιλουμένη σαν “στεντ” ή “μπαλονάκι”) περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα τεχνικών που διορθώνουν μια βλάβη ενός αγγείου από το εσωτερικό του (τον αυλό του). Λέγονται και ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι γιατί με πολύ μικρές τομές σε τμήματα αγγείων που είναι εύκολα προσβάσιμα, διορθώνονται αλλοιώσεις ακόμα και σε περιοχές που η χειρουργική προσπέλαση των αγγείων είναι εργώδης. Έτσι επιτυγχάνεται η ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς και η γρηγορότερη έξοδός του από την κλινική. Παρόλο που δεν είναι εφαρμόσιμες σε όλες τις περιπτώσεις, οι ενδοαυλικές μέθοδοι δίνουν λύση σε πολλές από τις αγγειακές παθήσεις.

Περισσότερα

Ενδοαυλικές
Μέθοδοι

Ενδοαυλικές
Μέθοδοι

Οι ενδοαυλικές χειρουργικές μέθοδοι (γνωστές στην καθομιλουμένη σαν “στεντ” ή “μπαλονάκι”) περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα τεχνικών που διορθώνουν μια βλάβη ενός αγγείου από το εσωτερικό του (τον αυλό του). Λέγονται και ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι γιατί με πολύ μικρές τομές σε τμήματα αγγείων που είναι εύκολα προσβάσιμα, διορθώνονται αλλοιώσεις ακόμα και σε περιοχές που η χειρουργική προσπέλαση των αγγείων είναι εργώδης. Έτσι επιτυγχάνεται η ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς και η γρηγορότερη έξοδός του από την κλινική. Παρόλο που δεν είναι εφαρμόσιμες σε όλες τις περιπτώσεις, οι ενδοαυλικές μέθοδοι δίνουν λύση σε πολλές από τις αγγειακές παθήσεις.

Περισσότερα

Υβριδικές
Μέθοδοι

Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες παθήσεις των αγγείων σε έναν ασθενή που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εξολοκλήρου ενδοαυλικά. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις επιλέγεται η υβριδική μέθοδος. Ουσιαστικά πρόκειται για συνδυασμό κλασικών και ενδοαυλικών μεθόδων.

Περισσότερα

Μια ειδική κατηγορία φλεβών που θεραπεύονται πολύ αποτελεσματικά με αυτόν τον τρόπο είναι οι ευρυαγγείες ή μικρές κιρσοειδείς φλέβες. Η σκληροθεραπεία, είναι η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος θεραπείας αυτών των μικρών φλεβών με άμεση έγχυση σκληρυντικών φαρμάκων μέσα στον αυλό τους. Δεν απαιτείται κάποιου είδους αναισθησία και η θεραπεία γίνεται σε συνεδρίες στο ιατρείο. Μέσω της έγχυσης της σκληρυντικής ουσίας προκαλείται ουσιαστικά ένα μη αναστρέψιμο χημικό τραύμα του ενδοθηλίου (δηλαδή του εσωτερικού τοιχώματος των φλεβών) με αποτέλεσμα να κλείνει ο αυλός τους.

Περισσότερα

Σκληροθεραπεία
Κιρσών

Σκληροθεραπεία
Κιρσών

Μια ειδική κατηγορία φλεβών που θεραπεύονται πολύ αποτελεσματικά με αυτόν τον τρόπο είναι οι ευρυαγγείες ή μικρές κιρσοειδείς φλέβες. Η σκληροθεραπεία, είναι η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος θεραπείας αυτών των μικρών φλεβών με άμεση έγχυση σκληρυντικών φαρμάκων μέσα στον αυλό τους. Δεν απαιτείται κάποιου είδους αναισθησία και η θεραπεία γίνεται σε συνεδρίες στο ιατρείο. Μέσω της έγχυσης της σκληρυντικής ουσίας προκαλείται ουσιαστικά ένα μη αναστρέψιμο χημικό τραύμα του ενδοθηλίου (δηλαδή του εσωτερικού τοιχώματος των φλεβών) με αποτέλεσμα να κλείνει ο αυλός τους.

Περισσότερα

Αγγειακές
Προσπελάσεις

Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της αγγειοχειρουργικής είναι η δημιουργία αγγειακών προσπελάσεων για αιμοκάθαρση. Πρόκειται για ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου όπου τα νεφρά τους λειτουργούν ελάχιστα ώς καθόλου και δεν μπορούν να “καθαρίσουν” το αίμα από τις τοξικές ουσίες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη μια αγγειακή προσπέλαση που θα διασφαλίζει τον „καθαρισμό“ μεγάλων όγκων αίματος σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, θα εξασφαλίζει στον ασθενή μια καλή ποιότητα ζωής χωρίς επιπλοκές και θα έχει όσο πιο μεγάλη διάρκεια γίνεται σε βάθος χρόνου.

Περισσότερα