Ανεύρυσμα
Αορτής

Η αορτή είναι η μεγαλύτερη αρτηρία του ανθρώπινου σώματος, ξεκινάει από την καρδιά (από την αριστερή κοιλία συγκεκριμένα), διαπερνά τον θώρακα και την κοιλιά και φτάνει μέχρι το επίπεδο του ομφαλού, όπου και χωρίζεται στις λεγόμενες λαγόνιες αρτηρίες (δεξιά και αριστερά). Η μέση φυσιολογική της διάμετρος στο θώρακα (θωρακική αορτή) είναι μέχρι 28 mm, ενώ στην κοιλιά (κοιλιακή αορτή) γύρω στα 20 mm. Όταν η διάμετρος ενός αγγείου ξεπεράσει κατά 1,5 φορά τη μέγιστη φυσιολογική διάμετρο τότε μιλάμε για ανεύρυσμα. Αυτό συμβαίνει όταν η διάμετρος της θωρακικής αορτής περάσει τα 4,5 εκατοστά (45 mm) και της κοιλιακής αορτής τα 3 εκατοστά (30 mm).

Περισσότερα

Οι αρτηρίες (με την εξαίρεση των πνευμονικών αρτηριών) είναι οι αγωγοί που μεταφέρουν το αίμα πλούσιο σε οξυγόνο από την καρδιά προς το υπόλοιπο σώμα για να το θρέψουν. Το εσωτερικό του αυλού των αρτηριών είναι λείο για να επιτρέπει την απροβλημάτιστη ροή του αίματος. Με την πάροδο του χρόνου όμως το εσωτερικό τους τοίχωμα μπορεί να γίνει παχύ και ανώμαλο από εναποθέσεις υλικών όπως χοληστερόλη, ασβέστιο, κατεστραμμένα κύτταρα και ινώδης ιστός. Αυτό συμβαίνει κυρίως στα σημεία όπου οι αρτηρίες διακλαδίζονται. Οι εναποθέσεις αυτές αποτελούν τη λεγόμενη αθηρωματική πλάκα. Η ασθένεια αυτή είναι η γνωστή σε όλους αρτηριοσκλήρυνση.

Περισσότερα

Περιφερική
Αποφρακτική
Αρτηριοπάθεια

Περιφερική
Αποφρακτική
Αρτηριοπάθεια

Οι αρτηρίες (με την εξαίρεση των πνευμονικών αρτηριών) είναι οι αγωγοί που μεταφέρουν το αίμα πλούσιο σε οξυγόνο από την καρδιά προς το υπόλοιπο σώμα για να το θρέψουν. Το εσωτερικό του αυλού των αρτηριών είναι λείο για να επιτρέπει την απροβλημάτιστη ροή του αίματος. Με την πάροδο του χρόνου όμως το εσωτερικό τους τοίχωμα μπορεί να γίνει παχύ και ανώμαλο από εναποθέσεις υλικών όπως χοληστερόλη, ασβέστιο, κατεστραμμένα κύτταρα και ινώδης ιστός. Αυτό συμβαίνει κυρίως στα σημεία όπου οι αρτηρίες διακλαδίζονται. Οι εναποθέσεις αυτές αποτελούν τη λεγόμενη αθηρωματική πλάκα. Η ασθένεια αυτή είναι η γνωστή σε όλους αρτηριοσκλήρυνση.

Περισσότερα

Καρωτιδική
Νόσος

Οι κοινές καρωτίδες διαπερνούν τον λαιμό και στη μεσότητα αυτού περίπου ή λίγο πριν από την κάτω γνάθο χωρίζονται στην έξω και έσω καρωτίδα. Οι παθολογίες της έξω καρωτίδας δεν χρήζουν αντιμετώπισης επειδή δεν συμμετέχουν ενεργά στην παροχή του εγκεφάλου με αίμα. Οι στενώσεις όμως της έσω και της κοινής καρωτίδας είναι αυτές που επικεντρώνουν το ενδιαφέρον μας καθώς διαδραματίζουν τον βασικότερο ρόλο στην αιμάτωση του εγκεφάλου.

Περισσότερα

Οι κιρσοί είναι μια ασθένεια των φλεβών των κάτω άκρων. Οι φλέβες μας, σε φυσιολογικές συνθήκες, μεταφέρουν το αίμα πτωχότερο σε οξυγόνο πίσω στην καρδιά για να οδηγηθεί στους πνεύμονες και να καθαριστεί. Οι φλέβες των κάτω άκρων, λόγω της όρθιας βάδισής μας, είναι επιβαρυμένες με το να επιστρέφουν ένα μεγάλο όγκο αίματος στην καρδιά. Σε αρκετούς ανθρώπους παρατηρείται εξασθένηση του τοιχώματος των φλεβών στα κάτω άκρα που έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή δυσλειτουργία των φλεβικών βαλβίδων.

Περισσότερα

Κιρσοί

Κιρσοί

Οι κιρσοί είναι μια ασθένεια των φλεβών των κάτω άκρων. Οι φλέβες μας, σε φυσιολογικές συνθήκες, μεταφέρουν το αίμα πτωχότερο σε οξυγόνο πίσω στην καρδιά για να οδηγηθεί στους πνεύμονες και να καθαριστεί. Οι φλέβες των κάτω άκρων, λόγω της όρθιας βάδισής μας, είναι επιβαρυμένες με το να επιστρέφουν ένα μεγάλο όγκο αίματος στην καρδιά. Σε αρκετούς ανθρώπους παρατηρείται εξασθένηση του τοιχώματος των φλεβών στα κάτω άκρα που έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή δυσλειτουργία των φλεβικών βαλβίδων.

Περισσότερα

Φλεβική
Θρόμβωση

Ως φλεβική θρόμβωση ονομάζεται ο παθολογικός σχηματισμός πήγματος αίματος (θρόμβου) μέσα στον αυλό μίας φλέβας με αποτέλεσμα την απόφραξή της. Κύριο ρόλο στο σχηματισμού θρόμβου παίζουν οι παράγοντες πήξης. Σε περιπτώσεις ανωμαλίας των υπεύθυνων γονιδίων για τους παράγοντες πήξης εμφανίζεται αύξηση των θρομβώσεων σε έναν οργανισμό.

Περισσότερα