Καρωτιδική νόσος, Νεκτάριος Γαλάνης, Διευθυντής Α΄ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Αναπαραγωγή Βίντεο