Σκληροθεραπεία Κιρσών

Μια ειδική κατηγορία φλεβών που θεραπεύονται πολύ αποτελεσματικά με αυτόν τον τρόπο είναι οι ευρυαγγείες ή μικρές κιρσοειδείς φλέβες. Η σκληροθεραπεία, είναι η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος θεραπείας αυτών των μικρών φλεβών με άμεση έγχυση σκληρυντικών φαρμάκων μέσα στον αυλό τους. Δεν απαιτείται κάποιου είδους αναισθησία και η θεραπεία γίνεται σε συνεδρίες στο ιατρείο. Μέσω της έγχυσης της σκληρυντικής ουσίας προκαλείται ουσιαστικά ένα μη αναστρέψιμο χημικό τραύμα του ενδοθηλίου (δηλαδή του εσωτερικού τοιχώματος των φλεβών) με αποτέλεσμα να κλείνει ο αυλός τους.

Στις πολύ μικρές – σχεδόν τριχοειδείς – φλέβες γίνεται απευθείας έγχυση του σκληρυντικού φαρμάκου σε μορφή υγρού διαλύματος. Σε μεγαλύτερους κιρσούς ακολουθείται η θεραπεία με έγχυση του σκληρυντικού σε μορφή αφρού για καλύτερα αποτελέσματα. Ο αφρός είναι πρόσμιξη του σκληρυντικού φαρμάκου με αέρα.

Η θεραπεία γίνεται κατά κύριο λόγο τους κρύους μήνες για αποφυγή επιπλοκών από τη ζέστη και την άμεση έκθεση στον ήλιο. Βασικές αντενδείξεις της θεραπείας αποτελούν η κύηση, η γαλουχία, οι θρομβοφιλίες, η σοβαρή περιφερική αρτηριοπάθεια, καθώς και η χρήση αντισυλληπτικών (ορμονοθεραπεία). Σχετική αντένδειξη αποτελούν ο σακχαρώδης διαβήτης, η αντιπηκτική αγωγή και το αλλεργικό βρογχικό άσθμα.

Σε περίπτωση πολυάριθμων φλεβών η θεραπεία γίνεται σε περισσότερες από μια συνεδρίες που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 2 εβδομάδες η μια από την άλλη. Αυτό γιατί η μέγιστη ασφαλής δόση του σκληρυντικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία συνεδρία είναι συγκεκριμένη. Τα μεγάλα πλεονεκτήματα της θεραπείας αποτελούν η έλλειψη χρήσης αναισθησίας και η άμεση επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητά του.

Μια πολύ βασική προϋπόθεση για την έναρξη αυτής της θεραπείας, είναι να έχει προϋπάρξει ένας ενδελεχής κλινικός και υπερηχογραφικός έλεγχος του επιπολής και εν τω βάθει φλεβικού συστήματος των κάτω άκρων και να έχουν αποκλειστεί θρομβώσεις ή ανεπάρκειες.