Υβριδικές Μέθοδοι Θεραπείας

Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες παθήσεις των αγγείων σε έναν ασθενή που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εξολοκλήρου ενδοαυλικά. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις επιλέγεται η υβριδική μέθοδος. Ουσιαστικά πρόκειται για συνδυασμό κλασικών και ενδοαυλικών μεθόδων.

Έτσι αντιμετωπίζεται μια αγγειακή πάθηση σε μια περιοχή με την κλασική ανοιχτή μέθοδο όπου το αγγείο διανοίγεται για να καθαριστεί και μέσω αυτού του αγγείου εισάγονται καθετήρες μπαλόνια και/ή stent για να αποκατασταθεί μια βλάβη που βρίσκεται αρκετά πιο μακριά από το χειρουργικό πεδίο.

Το πλεονέκτημα αυτού του συνδυασμού είναι το κατά πολύ μειωμένο χειρουργικό τραύμα, η αντιμετώπιση δύο ή περισσότερων αγγειακών αλλοιώσεων σε μία συνεδρία και η ταχύτερη αποκατάσταση του ασθενούς.