Τι είναι η εν τω βάθει Φλεβική Θρόμβωση;

Οι φλέβες είναι οι αγωγοί που μεταφέρουν το αίμα φτωχό σε οξυγόνο από όλα τα μέρη του σώματος πίσω στην καρδιά. Στα κάτω άκρα, οι αγωγοί αυτοί είναι πιο επιβαρυμένοι από ότι στο υπόλοιπο σώμα γιατί πρέπει να μεταφέρουν μεγαλύτερους όγκους αίματος ενάντια στη βαρύτητα.

Ως φλεβική θρόμβωση ονομάζεται ο παθολογικός σχηματισμός πήγματος αίματος (θρόμβου) μέσα στον αυλό μίας φλέβας με αποτέλεσμα την απόφραξή της. Κύριο ρόλο στο σχηματισμού θρόμβου παίζουν οι παράγοντες πήξης. Σε περιπτώσεις ανωμαλίας των υπεύθυνων γονιδίων για τους παράγοντες πήξης εμφανίζεται αύξηση των θρομβώσεων σε έναν οργανισμό. Αυτές οι γονιδιακές ανωμαλίες αποτελούν τις θρομβοφιλίες. Άλλες συχνές αιτίες εμφάνισης θρομβώσεων αποτελούν η μεγάλης διάρκειας ακινητοποίηση του άκρου λόγω τραύματος ή μεγάλου ταξιδιού, ο καρκίνος, η προχωρημένη ηλικία, ένα χειρουργείο, φλεβικοί καθετήρες, η κύηση, καθώς και η αντισυλληπτική αγωγή.

Ποια είναι τα συμπτώματα μίας θρόμβωσης των εν τω βάθει φλεβών;

Τα συμπτώματα μιας εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης στην περιοχή της γαστροκνημίας ή και της ιγνυακής αρτηρίας είναι πρήξιμο στην περιοχή κάτω από το γόνατο και το πόδι με ερυθρότητα, αυξημένη θερμότητα και πόνο στην περιοχή της γάμπας και του ποδιού. Συνήθως μία τέτοια συμπτωματολογία ερμηνεύεται λανθασμένα ως μία θλάση των μυών. Όταν η θρόμβωση εμφανίζεται πιο ψηλά (στη μηριαία και στις λαγόνιες φλέβες) τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζονται πολύ πιο έντονα σε όλο το κάτω άκρο. Στα άνω άκρα μία εν τω βάθει θρόμβωση έχει ως κύρια αιτία τους καθετήρες (πχ. Port, κεντρικός φλεβικός καθετήρας) στην υποκλείδια φλέβα, είτε σύνδρομα συμπίεσης της υποκλειδίου φλέβας (thoracic inlet syndrome). Η κλινική εικόνα είναι αντίστοιχη των κάτω άκρων.

Σε μία θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης πνευμονικής εμβολής, με αυξημένη θνητότητα. Ο λόγος είναι η μετακίνηση τμήματος των θρόμβων από τις φλέβες των άκρων προς τις πνευμονικές αρτηρίες, συνήθως με οξεία συμπτώματα δύσπνοιας και καρδιακής ανεπάρκειας.

Ποια είναι η θεραπεία της Φλεβικής Θρόμβωσης;

Η θεραπεία της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης είναι κατά κύριο λόγο συντηρητική με αντιπηκτική αγωγή και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης. Μόνο σε ορισμένες εξεζητημένες περιπτώσεις υπάρχει ένδειξη για χειρουργείο (βλ. κλασικές χειρουργικές μέθοδοι).

Τι είναι η θρομβοφλεβίτιδα;

Η θρόμβωση των επιφανειακών φλεβών ονομάζεται θρομβοφλεβίτιδα. Ως κύρια αιτία μίας θρομβοφλεβίτιδας στα άνω άκρα είναι η παρακέντηση με φλεβοκαθετήρα για χορήγηση ενδοφλέβιας θεραπείας. Στα κάτω άκρα συνήθως εμφανίζεται στην μείζονα σαφηνή φλέβα (ΜΣΦ) κατά μήκος της εσωτερικής πλευράς των κάτω άκρων, αλλά και κατά μήκος των κιρσοειδών φλεβών. Όταν προϋπάρχει φλεβική ανεπάρκεια, αυτή σχετίζεται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα με τη δημιουργία της θρομβοφλεβίτιδας.

Ποια είναι τα συμπτώματα της θρομβοφλεβίτιδας;

Κλινικά εμφανίζεται με μια εικόνα φλεγμονής στην πορεία της θρομβωμένης φλέβας με ερυθρότητα, αυξημένη θερμότητα, οξύ πόνο και πρήξιμο.

Ποια είναι η θεραπεία της θρομβοφλεβίτιδας;

Η θεραπεία για την θρομβοφλεβίτιδα είναι σε πρώτη φάση συντηρητική με αντιπηκτική αγωγή και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης. Επειδή όμως πρόκειται ως επί το πλείστον για σοβαρή επιπλοκή των κιρσών, πρέπει σε δεύτερο χρόνο να θεραπεύεται χειρουργικά γιατί συνδέεται – σπάνια βέβαια – με έναν σχετικό κίνδυνο εμφάνισης συνοδού θρόμβωσης των εν τω βάθει φλεβών του άκρου με απώτερο κίνδυνο πνευμονικής εμβολής (βλ. κλασικές χειρουργικές μέθοδοι).